Algemene voorwaarden

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

Artikel 1.
Huurder verklaart het gehuurde voertuig in goede staat te hebben ontvangen. Bij het ontvangen van het betreffende voertuig krijgt u een instructie over de werking. Verhuurder wordt geacht het gehuurde voertuig in dezelfde staat terug te brengen.
Artikel 2.
Huurder van de E-chopper dient een minimum leeftijd te hebben van 16 jaar en dient zich te legitimeren met een geldig rijbewijs en/of een geldig brommerrijbewijs. De E-chopper is geschikt voor 1 persoon 

Artikel 3.
De huurder dient zich gedurende de huurperiode te alle tijde te houden aan de Nederlandse en/of Duitse wetgeving ( indien op Duits grondgebied). Naast het eerbiedigen van de verkeersregels wordt men geacht op een verantwoorde
manier met de desbetreffende gehuurde voertuig om te gaan en is het verboden alcohol, drugs en/of medicijnen (die de rijvaardigheden kunnen beïnvloeden) te gebruiken voor of tijdens de rit.
Artikel 4.
De huurder dient vóór aanvang van de verhuur het totale bedrag van de overeenkomst ( inclusief borg) betaald te hebben. De borg bestaat uit een bedrag van €50.- per E-chopper/Fat-bike met een maximum bedrag van €150,- per reservering. Deze borg krijgt de huurder terug, als de desbetreffende voertuigen in dezelfde staat als bij ontvangst worden teruggebracht.
Artikel 5.
Het huren van de E-choppers/ Fat-bikes geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan de huurder, derden en/of goederen. Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder.
Artikel 6.
Voor schade aan derden zijn de voertuigen W.A. verzekerd. Dit betekent dat erbij schade aan derden een eigen risico van € 150,- per gebeurtenis is, dit bedrag komt voor rekening van de huurder. Indien men geen aanvullende verzekering heeft afgesloten, zal het volledige bedrag m.b.t. schade aan het voertuig en/of derden voor rekening komen van de huurder.
Artikel 7.
Bij schade aan de gehuurde voertuig is de huurder aansprakelijk, ongeacht of dit gevolg is van schuld van de huurder of van derden. Bij schade dient de verhuurder ten allen tijde ingelicht te worden en dient een schadeformulier ter plekke ingevuld te worden. De huurder zal de kosten van herstel, waaronder die van beschadigde onderdelen, aan de verhuurder vergoeden.
Als het gehuurde kapot is, geldt artikel 10 lid 3 en mag huurder er niet mee doorrijden als dit het erger maakt. Er mag ook niet worden doorgereden als dit slecht is voor de verkeersveiligheid.
Artikel 8.
Bij parkeren dient de huurder de sleutels uit het contactslot te halen van de desbetreffende voertuigen en/of op slot te zetten met een bij geleverde slotketting. Het desbetreffende gehuurde voertuig dient altijd in het zicht te staan. En de huurder zal er voor zorgdragen dat deze niet wordt gestolen. Bij diefstal/vermissing is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van het
desbetreffende gehuurde voertuig.
Artikel 9.
Het is huurder en medehuurders niet toegestaan het gehuurde voertuig aan derden in gebruik of onderhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 10.
De maximale afstand van het desbetreffende gehuurde voertuig is 50 km. De huurder wordt geacht zich hieraan te houden. Indien de accu leeg raakt door het overschrijden van de maximale afstand worden ophaalkosten in rekening gebracht.
Artikel 11.
De huurder zal als een goede beheerder van de hem/haar verhuurde voertuig omgaan en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken. Verhuurder is ten allen tijde gerechtigd om het gehuurde voertuig na vermeend misbruik in te nemen zonder terugbetaling.
Artikel 12.
Bij een vroegtijdige terug bezorging, blijft de volle huur gelden. Bij tijdsoverschrijding geldt een tarief van € 20,- per voertuig per heel of gedeeltelijk verstreken kwartier. Bij pech onderweg etc. zijn uiteraard andere voorwaarden van toepassing. 
Artikel 13.
Verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden, zonder kosten wederzijds, te annuleren als de veiligheid in gevaar komt. Bij bijzonder slecht weer is het aan de huurder om de boeking te verplaatsen enkel op de dag zelf en dit bij aankomst op de locatie van het uitje. Vooraf telefonisch annuleren, i.v.m. de weersvoorspelling, is NIET mogelijk.
Artikel 14.
De betaling geschiedt vooraf via iDeal of dient uiterlijk 7 dagen van tevoren worden overgemaakt naar DE64 4016 4024 0863 0664 00 t.n.v. RTM Packing Service GmbH. Enkel voor reserveringen binnen deze periode van 7 dagen is in overleg betaling contant op de dag zelf of pin mogelijk. Achteraf betalingen is niet mogelijk.
Artikel 15.
Annulering binnen 7 dagen is de huurder verplicht het totale huurbedrag 100% te betalen. Wijzigingen van het aantal deelnemers kunnen tot 2 weken van te voren per mail worden doorgegeven. Daarna staat vast de boeking vast en zal deze in rekening worden gebracht. Wanneer je met minder personen komt, zal altijd de vooraf overeengekomen prijs/afspraak van kracht blijven. Wij reserveren de voertuigen voor jou als klant en kunnen deze niet opnieuw verhuren. De verhuurder is te alle tijde zonder opgave van redenen gemachtigd de verhuurovereenkomst direct op te schorten of te annuleren.
Artikel 16.
Wanneer Touren in Twente door schade opgelopen op dezelfde dag als dat de huurder een reservering heeft staan, niet voldoende voertuigen beschikbaar heeft de huurder geen recht op terugbetaling van het gehele huurbedrag, maar
zal een passend alternatief worden aangeboden. Plezier staat voorop!
• Geef fietsers, wandelaars en ruiters alle rust en ruimte, pas snelheid aan. Denk hierbij aan uw eigen veiligheid en anderen
• Betreden van privé terreinen, weilanden, beschermde natuur en boerenerven zonder vooraf overleg is niet toegestaan.

Deze website gebruikt cookies om de gebruikservaring te verbeteren. View more
Accepteren
Afwijzen
0
    0
    Jouw boeking
    Je winkelwagen is leegTerug naar winkel